Voorwoord

Voor u ligt het Ondernemingsplan 2018-2022 
van tanteLouise. Geen lichtzinnige brief aan de toekomst, maar een weldoordachte en breed gedragen strategie waarop wij als zorgorganisatie de komende jaren willen koersen.

tanteLouise

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. Dat moet zo blijven. tanteLouise streeft naar optimale zorg - want daar mogen onze clienten op rekenen - in combinatie met maximaal leefplezier en woongeluk.
Volledig scherm