Beste Werkgever
2018-2019

Als het gaat om de bevlogenheid van de eigen medewerkers, dan scoort tanteLouise bovengemiddeld. Dat geldt ook als het gaat om goed werkgeverschap en de tevredenheid van het personeel. Maar waar tanteLouise echt in uitblinkt is de betrokkenheid van de eigen mensen. “Op dat thema scoort tanteLouise significant hoger dan andere organisaties in de ouderenzorg. Maar eigenlijk geldt dat voor alle vier de thema’s. TanteLouise scoort op alle fronten heel erg hoog”, weet onderzoekster Noor Smole van het onderzoeksbureau Effectory dat tanteLouise daarvoor beloont met de titel Beste Werkgever 2018-2019.

TanteLouise is uitgeroepen tot Beste Werkgever 2018-2019. Die titel heeft ze te danken aan…
de eigen medewerkers. Hoe mooi is dat?

Elke twee jaar peilt tanteLouise de tevredenheid en het werkgeluk van de eigen medewerkers. Aan het onderzoek werkte tachtig procent van alle medewerkers mee. “Ook dat is een hartstikke mooie score. Een dergelijke response komen we zelden tegen. Ter vergelijking: als we kijken naar de hele sector dan is de gemiddelde deelname aan dit soort onderzoeken 56,8 procent.”


Medewerkers van tanteLouise hebben over het algemeen plezier in hun werk. Hoge werkdruk en de zware administratieve last worden weliswaar als een probleem ervaren, maar leggen het uiteindelijk af tegen de bevlogenheid en betrokkenheid. Cliëntgerichtheid is daarbij de belangrijkste drijfveer, zowel in de zorg als in de ondersteunende diensten. “Medewerkers van tanteLouise scoren opvallend hoog als het gaat om plezier en als hen wordt gevraagd of ze het werk als zinvol ervaren. Ze voelen een hoge mate van verantwoordelijkheid en zijn oprecht trots op wat ze doen en dat ze voor tante werken. Voor sollicitanten is dat goed om te weten.”

‘Medewerkers van 
tanteLouise scoren
hoog op werkgeluk’

Het keurmerk Beste Werkgever is vijftien jaar geleden gelanceerd door Effectory en Intermediair. Het is niet te koop en wordt uitsluitend uitgereikt aan organisaties die, als het om goed werkgeverschap gaat, door hun eigen medewerkers aanzienlijk hoger worden beoordeeld dan hun branchegenoten. “Wie kunnen er beter oordelen over goed werkgeverschap dan de eigen medewerkers”, zegt Noor Smole, die namens Effectory het tevredenheidsonderzoek bij tanteLouise begeleidde. “Uiteindelijk maken de medewerkers het verschil en die presteren beter als ze worden gewaardeerd. TanteLouise blinkt uit in goed werkgeverschap. Dat belonen we graag.”

Uiteraard is tanteLouise blij met het predicaat Beste Werkgever, maar meer nog met de tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van de eigen medewerkers. Desondanks zijn er toch ook nog wel enkele aandachtspunten, weet ook raad van bestuur Conny Helder.  “We koesteren wat goed gaat, maar natuurlijk kijken we ook wat beter kan of zelfs beter moet. We zijn nu Beste Werkgever met twee sterren en zitten dicht tegen die ultieme derde ster aan. We zijn wel zo ambitieus met z’n allen - en daar maken we ook geen geheim van - dat we daar dan ook voor gaan.”

Ongekende response
80%
1

Bijna

tanteLouise

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. Dat moet zo blijven. tanteLouise streeft naar optimale zorg - want daar mogen onze clienten op rekenen - in combinatie met maximaal leefplezier en woongeluk.
Volledig scherm