Door het gebruik van een hele speciale bril denkt tanteLouise het aantal medicatiefouten drastisch te verminderen. Een baanbrekend project…

Ik zie
Ik zie

Anders kijken naar hetzelfde. Dat was het devies bij de lancering van het nieuwe ondernemings-plan waarin tanteLouise de koers voor de komende jaren uitstippelde. Want als iedereen hetzelfde doet, dan verandert er uiteindelijk niets en verandering is de komende jaren onontbeerlijk. Waarom? Omdat door de verdergaande vergrijzing steeds meer ouderen een beroep zullen doen op kwalitatief hoogwaardige maar ook complexe zorg, terwijl er tegelijkertijd steeds minder ‘jongeren’ zullen zijn die die zorgtaken kunnen vervullen.

‘Met een bril zie je meer en vooral met de deze!

Om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken moet er dus echt iets gebeuren. TanteLouise beseft dat als geen ander en kiest twee duidelijke sporen. Enerzijds worden nu al extra leerlingen opgeleid om straks aan de vraag naar vakbekwame zorgprofessionals te kunnen voldoen, daarnaast probeert tanteLouise de productiviteit van de bestaande medewerkers te verhogen door gebruik te maken van moderne zorgtechnologie en door slimme oplossingen en vernuftige innovaties.

Een van die baanbrekende vernieuwingen is de Pharma-See, een zogenoemde Augmented Reality-bril. Even uitleggen: bij Augmented Reality wordt extra informatie toegevoegd aan de werkelijkheid. Op dit moment wordt binnen tanteLouise hard gewerkt aan de ontwikkeling van een bijzondere bril waarmee het verstrekken van medicijnen niet alleen veiliger, maar ook stukken efficiënter kan. Met behulp van gezichtsherkenning en de mogelijkheid om barcodes te scannen koppelt de bril niet alleen de juiste medicijnen aan de juiste persoon, de bril projecteert ook instructies en alle noodzakelijke informatie om foutloos het totale proces te doorlopen.

Verstrekken van 
medicijnen niet alleen veiliger, 
maar ook stukken efficiënter

Een aantal medewerkers van tanteLouise heeft - zoals op de foto’s is te zien - al kunnen kennismaken met de Pharma-See. Ook op basis van hun aanbevelingen en hun praktijkervaring gaan programmeurs aan de slag om het gebruik van de AR-bril verder te verfijnen. Met als uiteindelijke doel dat bij tanteLouise het aantal medicatiefouten significant minder wordt, maar ook dat we door efficiënter werken een groeiend aantal taken kunnen verrichten terwijl er minder personeel beschikbaar is. Spannend? Bekijk dan de introductievideo nog eens goed. Daarin leggen Jan-Kees van Wijnen (directeur Zorg en Behandeling) en Diana Klaassen (farmaceutisch coördinator) je haarfijn uit waarom de Pharma-See de nieuwe toekomst is. Want met een bril zie je meer en vooral met de deze!

.

tanteLouise

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. Dat moet zo blijven. tanteLouise streeft naar optimale zorg - want daar mogen onze clienten op rekenen - in combinatie met maximaal leefplezier en woongeluk.
Volledig scherm