Als medewerkers het kapitaal zijn van de organisatie, dan heeft tanteLouise goud in handen. Met een uitgekiend generatiemanagement zet tanteLouise in op optimaal werkgeluk.

Mensenwerk

Over een ding is geen discussie mogelijk: bij tanteLouise maken de mensen het verschil. Het grootschalig onderzoek naar generatiemanagement - een initiatief van de Ondernemingsraad - bewees eens te meer de enorme betrokkenheid onder de eigen medewerkers. Het enthousiasme om persoonlijk bij te dragen aan deze ‘interne volksraadpleging’ was zo ontzettend groot dat zelfs Conny Helder even met de ogen knipperde. Ze sprak van ‘een heel rijk onderzoek met een ongelooflijk waardevolle opbrengst.’

De cijfers logen er dan ook niet om. Meer dan duizend collega’s vulden de online enquête in, ruim tweehonderd mensen namen deel aan de interactieve bijeenkomsten. Dertien medewerkers namen zitting in de projectgroep, 73 collega’s sloten zich aan bij een van de vijf klankbordgroepen en nog eens 90 deden mee aan diepte-interview of beeldvormend onderzoek. Dat alles resulteerde in een onderzoeksrapport met 181 pagina’s. Dat zijn met recht indrukwekkende getallen.

Die mooie cijfers, benadrukt Conny Helder, zijn voor de organisatie pas echt van waarde als het onderzoek daadwerkelijk leidt tot concrete resultaten. Dat betekent dat tanteLouise, wil ze blijvend een aantrekkelijke werkgever zijn, ook echt aan de slag moet met de wensen en behoeften van de individuele werknemers in elke levensfase. En dat gebeurt ook, zo verzekert Conny Helder. ‘Dit is waar tante al in een eerder stadium op voorsorteerde. In het nieuwe ondernemingsplan is de ‘gelukkige medewerker’ niet voor niets een van de speerpunten. We trekken alles uit de kast om onze mensen met plezier in het werk te binden en te boeien.’

Om dat te bereiken heeft tanteLouise de uitkomsten van onderzoek vertaald naar een Plan van Aanpak. Daarin staat een aantal concrete acties, waarmee tante aan de slag gaat. Sommige initiatieven zijn al in gang gezet, andere vragen nader onderzoek en dus meer tijd. Opvallend daarbij is wel dat het verschil in wensen tussen de diverse leeftijdsgroepen niet bijster groot is. Zo wordt het terugdringen van de regeldruk en administratieve last breed gedeeld.

Om de medewerkers van tanteLouise zo goed mogelijk mee te nemen in de verdere verfijning van het personeelsbeleid zullen we in de toekomst in dit digitale magazine specifieke onderwerpen uit het generatiemanagement belichten. Dat doen we aan de hand van een concrete vraag. Deze keer is dat er een van medewerker inkoop Sarah al Hor.

Projectleider Nadine Verheuvel heeft een antwoord:
Beste Sarah, het onderzoek dat is uitgevoerd bracht inderdaad aan het licht dat een eigen kinderopvang bij nogal wat jonge starters en collega’s in de groep ‘spitsuur van het leven’ op het verlanglijstje staat. Het zou ze enorm kunnen helpen om werk en privé meer met elkaar in balans te brengen. Tante neemt deze suggestie heel serieus. Omdat tanteLouise haar medewerkers zo goed mogelijk wil faciliteren, heeft de raad van bestuur opdracht gegeven om serieus te onderzoeken of kinderopvang in eigen huis een haalbare kaart is. Dat is nog niet zo eenvoudig, anders hadden we het natuurlijk al lang gedaan. Maar als we het doen, dan doen we het ook goed en dan moet de kinderopvang aan alle denkbare eisen voldoen. Je begrijpt dat zo’n onderzoek tijd vergt en het zal dan ook nog wel even duren voordat alle alternatieven zijn onderzocht, gewikt en gewogen. Echter, zodra we zover zijn, komen we beslist bij jullie terug en zullen we diverse opties aan jullie voorleggen. Wordt aan gewerkt, dus!’

‘Ik heb een toffe baan en plezier in mijn werk, maar met jonge kinderen thuis is het soms een hele puzzel om alle bordjes in de lucht te houden. 

Heeft tante weleens gedacht aan een eigen kinderopvang?’

‘Dat neemt niet weg dat er voldoende uitdagingen zijn om met beide handen aan te pakken’, concludeert onderzoeker Jehury van Deursen bij het inventariseren van de wensen van de mensen. ‘Een jonge starter heeft nu eenmaal andere prioriteiten dan een deskundige senior, al dan niet met zicht op pensioen.’

tanteLouise

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. Dat moet zo blijven. tanteLouise streeft naar optimale zorg - want daar mogen onze clienten op rekenen - in combinatie met maximaal leefplezier en woongeluk.
Volledig scherm